Om bogen

En god pædagog

Hvordan bliver du en god praktiker som pædagog? Hvordan kan du være med til at skabe et institutionsliv, der gør en positiv forskel for børnene? Inkluderende pædagogik handler om de forudsætninger, som er nødvendige for den gode praksis

Inkluderende pædagogik er en bog til dig, der gerne vil være en dygtig pædagog og udøve god pædagogisk praksis, uanset om du arbejder med almenpædagogik, socialpædagogik eller specialpædagogik.

Ofte siger vi om en god pædagog, at han eller hun har personligt engagement, personlighed og er en ildsjæl. Men problemet med ildsjæle er, at de brænder ud, hvis de kun har deres personlige engagement at køre på.

I denne bog kan du bl.a. læse, hvordan det er muligt at skabe en professionel identitet, der bygger på en balance mellem engagement og saglighed. Dvs. at engagementet er af-inderliggjort, fagligt funderet og sagligt, og på den måde er med til at forebygge overinvolvering, stress og udbrændthed. Her er det vigtigt at have et velfungerende fagsprog, og bogen giver masser af bud på, hvordan I etablerer og opretholder et sådant fagsprog.

Bogen præsenterer ny viden om de pædagogiske praksisfelter, og den er inddelt i fire hoveddele: Dagtilbud og den samfundsmæssige opgave, God praksis i teori og praksis, Forudsætninger for god praksis og Den gode praksis i praksis. Gennem hele bogen er der løbende feltnotater fra forfatterens arbejde og ophold i institutionernes hverdagsliv og praksis, og det gør læsningen levende og vekommende.

Inkluderende pædagogik slår fast, at god pædagogisk praksis har at gøre med et højt fagligt niveau og professionalisme. Bogen udfordrer dig til at håndtere det private og personlige over for det professionelle, og at opbygge en institutionskultur, som understøtter, at personalet udvikler sig til reflekterende metodikere.

Omslag: Henriette Mørk

Bestillingsnr: 267724
Antal sider: 286

Relaterede produkter

Vis hele listen

Pressen skriver

"Denne bog er relevant som fagstof i studiegrupper for pædagoger, for pædagogstuderende,[...]"

"[...] konsulenter og undervisere med tilknytning til pædagogfaget specifikt i forhold til arbejdet med inkluderende pædagogik. Man fornemmer, at der ligger en stor viden og en grundig research bag bogen"

- Eva Deleuran, www.jagoo.dk

Medlemmernes anmeldelser

Der er ingen anmeldelser af dette produkt

Vil du skrive din egen anmeldelse? Log ind her

Ekstra materiale

Læs her uddrag fra forordet til Inkluderende pædagogik:

Bogen her handler om god praksis og gode praktikere. Den handler også om de forudsætninger, der er nødvendige for, at pædagoger kan blive gode praktikere, som er i stand til at skabe et institutionsliv, der gør en positiv forskel for børn.

Der er her særlig opmærksomhed på de børn, som af forskellige grunde befinder sig i udsatte positioner. Men alle kan læse med. Dygtige pædagoger og god pædagogisk praksis har mange træk til fælles, uanset om det handler om almenpædagogik, socialpædagogik eller specialpædagogik.

God pædagogisk praksis har nemlig at gøre med højt fagligt niveau og professionalisme og er ikke nødvendigvis forbundet med, hvor i det pædagogiske system man befinder sig. Dette er en bog for den, som ønsker indblik i pædagogisk praksis, der er værd at tage ved lære af.

Ved hjælp af fire hovedindgange præsenteres ny viden om det pædaogiske praksisfelt.

Del 1, 'Dagtilbud og den samfundsmæssige opgave', sætter den almenpædagogiske opgave og opgaven omkring børn med særlige behov ind i en nutidig samfundsmæssig og kulturel ramme.

Del 2, 'God praksis i teori og praksis', giver indblik i, hvordan man kan vuredere pædagogisk kvalitet på baggrund af forskning på området.

Del 3, 'Forudsætninger for god praksis', beskriver og analyserer kulturelle og kommunikationsmæssige forhold, som hænger sammen med en institutionskultur med høj pædagogisk faglighed.

Del 4, 'Den gode praksis i praksis', indeholder beskrivelser og analyser af en lang række konkrete eksempler på godt pædagogisk arbejde med udsatte børn og deres familier.

Det kan være fristende at kaste sig over den sidste del først, alene af den grund, at det er her, overskriften handler om god praksis i praksis. Jeg anbefaler dog, at man læser bogen forfra, eller at man læser alle fire dele i omvendt rækkefølge.

Første og anden del handler nemlig om, hvad god praksis egentlig er for en størrelse, og hvorfor det er svært at definere. I den tredje del får man indsigt i, hvad det er for en slags pædagogidentitet og pædagogfaglighed, som er forudsætningen for, at den praksis bliver god og kan fortsætte med at være det."

Inkluderende pædagogik, side 11-12