Om bogen

Med og uden diagnoser

Her får du en praktisk og anvendelig arbejdsbog, der dels giver dig et overblik over og indsigt i de psykiatriske diagnoser, som børn i dagtilbud kan have, og dels giver dig praktiske redskaber og inspiration til at skabe og opretholde et fællesskab, der inkluderer alle børn, med og uden diagnoser

Der er rigtig mange sårbarheder på spil i inklusionsfeltet.

Selve inklusionsprocessen er en sårbar proces, fordi den i flere institutioner bæres af nogle få engagerede medarbejdere, som tilegner sig viden, reflekterer og udvikler egen praksis. Det kan være et hårdt læs at trække, og man risikerer at blive udbrændt, hvis man ikke oplever opbakning fra ledelse og kolleger.

Sårbarheden refererer også til børnene, som både kan være sårbare, og de kan være i sårbare omstændigheder. Forældrene i inklusionsprocesser kan også være sårbare, for man bliver uendelig sårbar, hvis éns barn ikke trives, eller hvis andre synes, der er noget galt med éns barn. Endelig kan man som personale føle sig sårbar og usikker, hvis man føler, at den måde, man hidtil har arbejdet på, pludselig er "forkert", og der kommer andre krav til éns arbejde.

Den sårbare inklusion falder i to dele, hvor den første giver pædagoger og andre pædagogiske medarbejdere en indføring i psykiatriske diagnoser, som har været i kraftig stigning de sidste år. Du kan bl.a. læse om autismespektrumforstyrrelse og ADHD. I anden del anviser bogen tilgange til det inkluderende pædagogiske arbejde med disse børn, som er i vanskeligheder, eller som har andre forudsætninger end flertallet for at indgå i fællesskaber.

Den sårbare inklusion er for dig, der gerne vil rustes ordentligt til at forstå og hjælpe de børn, der måske har en diagnose, og som gerne vil bevare en helhed i børnegruppen og fællesskabet trods de store - og måske vanskelige - forskelligheder.

Bestillingsnr: 285320
Antal sider: 256
Fakta: Hæftet, illustreret, 1. udg. 2014

Relaterede produkter

Vis hele listen

Medlemmernes anmeldelser

Der er ingen anmeldelser af dette produkt

Vil du skrive din egen anmeldelse? Log ind her

Af samme forfatter

Vis hele listen

Ekstra materiale

Læs her, hvad forfatteren til Den sårbare inklusion, Tine Basse Fisker, skriver om bogens titel:

Titlen "Den sårbare inklusion" er valgt, fordi jeg mener, at inklusion er sårbart på flere forskellige måder. Selve inklusionsprocessen er en sårbar proces, fordi den i flere institutioner bæres af nogle få engagerede medarbejdere, som med nysgerrighed, engagement og mod på udfordringer giver sig i kast med at tilegne sig viden, reflektere og udvikle egen praksis. Hvis disse dygtige medarbejdere ikke oplever tilstrækkelig ledelsesmæssigt engagement og opbakning, og hvis de oplever kolleger, som ikke trækker i samme retning, brænder de hurtigt ud. I de institutioner, hvor inklusionsprocessen på den måde er afhængig af nogle få nøglemedarbejdere, er selve inklusionen sårbar. Hvis disse medarbejdere brænder ud, går ned med stress, finder andet job eller ganske enkelt opgiver kampen, så stopper det inkluderende arbejde.

Sårbarheden kan også referere til børnene. Børn kan være sårbare, og de kan være i sårbare omstændigheder. De kan være sårbare i en periode af deres liv, eller de kan være særligt sårbare, fordi de har et andet lod i livet end mange andre. Forældrene i inklusionsprocesser kan også være sårbare. Alle forældre vil som udgangspunkt det bedste for deres børn, og man bliver uendelig sårbar, hvis éns barn ikke trives, eller hvis andre synes, der er noget galt med éns barn. Personalet i dagtilbuddet kan være sårbart. For nogen kan det være meget grænseoverskridende at skulle tilegne sig nye måder at tænke om og forstå børns udvikling og vanskeligheder på, og som personale kan man føle sig sårbar og usikker, hvis man føler, at den måde, man hidtil (måske i rigtig mange år) har arbejdet på, pludselig er "forkert", og der kommer andre krav til éns arbejde.

Der er således rigtig mange sårbarheder på spil i inklusionsfeltet. Derfor denne titel.

- Fra bogen side 12