Om bogen

Vigtig værktøjskasse

Har du brug for helt konkrete og lige til at gå til-idéer når du skal praktisere den inkluderende tilgang? Grib barnet er en værktøjs- og arbejdsbog, der på en overskuelig og lettilgængelig måde præsenterer en vifte af konkrete metoder og tilgange, som du kan bruge i din inklusionspraksis - og ikke mindst til dokumentation af praksis!

Grib barnet giver inspiration til, hvordan pædagoger ved hjælp af forskellige relationspædagogiske værktøjer kan arbejde med en inkluderende tilgang til børn og børnefællesskaber. Bogen indeholder 28 værktøjer, der alle har et anerkendende og ressourceorienteret perspektiv, hvor formålet er, at alle skal opleve sig selv som vindere.

Grib barnet er funderet på KANT-modellen, der fokuserer på, at den voksne skal være Konsistent, Autentisk, Nærværende og Tydelig. KANT er en forudsætning for at kunne arbejde med relationsdannelsen til børn, som igen er en forudsætning for at kunne arbejde med inklusion. Når den voksne har KANT, tør børnene være sig selv. De bliver i højere grad trygge i forhold til de voksne og får tillid til, at de bliver hørt, bliver inddraget og ikke bliver sat i fastlåste positioner.

Værktøjerne i bogen bidrager hver især med en vigtig vinkel på arbejdet med at skabe en inkluderende kultur i dagtilbuddet. Alle værktøjerne har titler som fx: Grib barnet - Set, hørt og forstået - Jeg passer på dig - Bevar roen - Problemet er problemet m.fl., efterfulgt af en beskrivelse og vejledning.

Værktøjerne er også alle illustreret med ikoner, som kan bruges i dagligdagen som markører for, hvornår et værktøj tages i brug, eller som remindere om at prøve noget nyt af. Til mange af værktøjerne findes der også konkrete skemaer, oversigter og arbejdsark, som kan downloades fra bogens hjemmeside: www.dafolo.dk/gribbarnet.

Grib barnet er en bog for dig, der ønsker at komme godt i gang med konkrete inklusionsværktøjer, der kan gøre en forskel for både børn og voksne i den pædagogiske hverdag.

"Vi skal som voksne have fokus på inklusion allerede i vuggestue og dagpleje, da det er her, fortællingen om barnet og barnets egen oplevelse af sig selv starter. Det er denne fortælling, som barnet tager videre med sig i sit liv"
- Hanne Harboe, bogens forfatter


Omslag: sisterbrandt design

Bestillingsnr: 284943
Antal sider: 132
Fakta: Uindbundet, illustreret, 1. udg. 2014

Relaterede produkter

Vis hele listen

Medlemmernes anmeldelser

Der er ingen anmeldelser af dette produkt

Vil du skrive din egen anmeldelse? Log ind her

Ekstra materiale

Læs her, hvad Hanne Harboe bl.a. skriver i indledningen til Grib barnet:

Vi kan jo konstatere, at børn til stadighed af den ene eller anden grund bliver ekskluderet af fællesskabet. De fleste, både børn og voksne, ved intuitivt, hvem der er "ude" og "inde". Vi ved som regel også intuitivt, hvad der skal til, for at vi får en følelsesmæssig tæt og god relation til hinanden. Men det er ikke altid, at vi vælger strategier, der resulterer i den gode relation. I forhold til inklusion er det gunstigt at have fokus på barnets deltagelsesmuligheder og deltagelsesvanskeligheder eller -hindringer. Hvad fremmer, og hvad hæmmer mulighederne for, at inklusion kan lykkes?

Alle børn handler ud fra det bedste, de har lært. Alle børn vil gerne passe ind og være en del af fællesskabet. Alle vil det gode. Vi vælger ubevidst strategier til at opnå det gode. Nogle gange er disse strategier frugtbare og hensigtsmæssige og opfylder ens behov for anerkendelse og tryghed, andre gange det modsatte. Vi vælger strategier ud fra vores erfaringer og de følelsesmæssige relationer, vi har til vores omgivelser. Føler vi os oversete og udstødte, kan vi enten vælge at beskytte os selv fra det ubehag, der følger med, ved at isolere os og trække os væk fra det, som alligevel ikke fylder os op. Vi kan også vælge at "kræve" at blive accepteret og inkluderet ved fysisk at blive aggressive og voldsomme. I begge reaktioner ligger implicit en sorg og en frustration og utryghed, hvad enten den får et indadvendt eller et aggressivt udtryk. Disse strategier er selvfølgelig uhensigtsmæssige og vil ikke føre andet med sig end yderligere eksklusion. Man kan ikke forvente, at de andre børn kan se om bag ved frustrationen og forstå, at det ekskluderede barn søger anerkendelse og accept og at være en ligeværdig medspiller i fællesskabet. Men det kan forventes, at den professionelle voksne tager ansvar for at skabe rammerne for et inkluderende miljø, hvor alle føler sig set, hørt og forstået; at han eller hun arbejder på at skabe et miljø, hvor alle kan føle sig trygge og som en ligeværdig del af fællesskabet uanset hvad.

- Fra bogen side 9