Forebyggende arbejde i daginstitutionen

af Kari Killén

Klubpris 22995 kr.

Læg i kurv

Om bogen

Hjælp barnet

Vil du gerne blive bedre til at få øje på de børn, som befinder sig i en vanskelig livssituation? Forebyggende arbejde i daginstitutionen er en bog, der styrker dig fagligt, når det handler om at spotte og hjælpe børn, der er udsat for omsorgssvigt

De ansatte i daginstitutionen er ofte de første, der fornemmer, hvis et barn har det svært.

På den måde er daginstitutionen en vigtig forebyggende arena i et barns liv, da det er her, de fleste børn tilbringer en stor del af deres hverdag. Som pædagog er du derfor en central tilknytningsperson, som barnet kan udforske verden ud fra, søge trøst hos og få hjælp af til at regulere sine følelser i stressede situationer.

Forebyggende arbejde i daginstitutionen videregiver viden, der kan hjælpe dig med at sætte ord på din bekymring, støtte det barn, der har brug for hjælp og forebygge virkningerne af belastende livssituationer. Det gælder, uanset om det drejer sig om forbigående problemer eller vanskeligheder af mere alvorlig karakter.

Selv børn, hvis omsorgssituation er god nok, kan være sårbare. I Forebyggende arbejde i daginstitutionen kan du derfor både læse om universelt forebyggende arbejde, dvs. forebyggende arbejde med alle børn i daginstitutioner og om selektivt forebyggende arbejde, dvs. forebyggende arbejde med børn, som allerede befinder sig i en vanskelig livssituation eller er udsat for risiko og omsorgssvigt.

Forebyggende arbejde i daginstitutionen formidler viden om tilknytning og tidligt samspil samt forskellige tilgange til, hvordan man kan støtte børn i deres udvikling. Forfatteren viser gennem eksempler, hvordan denne viden kan omsættes i praksis i daginstitutionen.

Oversat fra norsk til dansk af Charlotte Pietsch efter Forebyggende arbeid i barnehagen

Bestillingsnr: 285155
Antal sider: 262
Fakta: Hæftet, 1. udg. 2014

Relaterede produkter

Vis hele listen

Medlemmernes anmeldelser

Der er ingen anmeldelser af dette produkt

Vil du skrive din egen anmeldelse? Log ind her

Af samme forfatter

Vis hele listen

Ekstra materiale

Læs her, hvad Kari Killén bl.a. skriver i forordet til Forebyggende arbejde i daginstitutionen:

Flere forhold ligger til grund for, at jeg skriver endnu en bog om børn i risiko- og omsorgssvigtsituationer.
Jeg får ofte henvendelser fra daginstitutioner og pædagoger om undervisning i emnerne omsorgssvigt og tilknytning og om supervision i forbindelse med børn, der vækker bekymring. Der er en voksende viden om og erkendelse af den kolossale betydning, som barnets omsorgssituation i de første to til tre leveår har for dets psykiske trivsel og funktionsmåde - ikke alene i barndommen, men også i ungdommen og voksenalderen.
Tilknytningsforskningen og neurobiologisk forskning vil kunne revolutionere pædagogernes metoder. Det forhold, at vi også har fået forskningsbaseret viden om, hvor tidligt destruktive udviklingsforløb begynder, ville gøre det uforsvarligt ikke at investere mere i forebyggende arbejde i daginstitutionen.

Som følge af samfundsændringer og udbygningen af daginstitutionerne for alle børn i reglen fra etårsalderen har personalet i daginstitutionerne fået langt større ansvar for at drage omsorg for børnenes følelsesmæssige, kognitive og sociale udvikling.
Selv børn, hvis omsorgssituation er god nok, kan være sårbare. Nærværende bog handler derfor både om universelt forebyggende arbejde, dvs. forebyggende arbejde med alle børn i daginstitutioner og om selektivt forebyggende arbejde, dvs. forebyggende arbejde med børn, som allerede befinder sig i en vanskelig livssituation eller er udsat for risiko og omsorgssvigt. Ønsket om, at pædagogerne bliver bedre til at få øje på de børn, som befinder sig i en vanskelig livssituation, er bevæggrunden for, at jeg vil bidrage til en faglig styrkelse af denne faggruppe.

Forhåbentlig vil også andre, som er optaget af at bidrage til udviklingen af trygge børn, have udbytte af at læse bogen. Her sigter jeg blandt andet til plejeforældre og aflastningsforældre. Bogen er også relevant for andre, som møder børn og forældre i forbindelse med deres arbejde.

- Fra bogen side 11-12