Pædagogiske læreplaner - 120 aktiviteter til dagtilbud

af Louise Bak Olesen

6/6 (1 i alt)

Klubpris 26995 kr.

Læg i kurv

 
Bliv medlem
og køb bogen til klubpris
Bliv medlem

Om bogen

Læringsfyldte oplevelser

Hvordan skal vi arbejde med læreplanstemaerne, og hvor får vi ny inspiration? Pædagogiske læreplaner er en helt nede på jorden, praksisrettet håndbog, som er fagligt tilpasset børnene og let at gå til I en travl hverdag

Didaktik er med indførelsen af de pædagogiske læreplaner blevet en fast forankret del af den pædagogiske praksis.

Formålet med de pædagogiske læreplaner er at sikre, at der sættes fokus på det hele barn med alle dets potentialer og kompetencer, så man tilgodeser barnets alsidige udvikling. Barnet er på den måde medskaber af egen læring, hvor det pædagogiske personale støtter, guider og udfordrer barnet ud fra dets aktuelle viden, færdigheder og kompetencer.

I Pædagogiske læreplaner bliver de pædagogiske læreplanstemaer omsat til konkrete og let anvendelige aktiviteter med børn fra 0-6 år. Du får en bred vifte af aktiviteter og forløb, som skaber læringsfyldte oplevelser, der udfordrer børnene på mange forskellige måder.

Bogen beskriver hvert læreplanstema med tilhørende pædagogiske aktiviteter, der er tilpasset og udviklet til det individuelle læreplanstema med blandt andet pædagogiske læringsmål, aktiviteter og tegn på læring. Du får også sammensatte pædagogiske forløb med udgangspunkt i udvalgte aktiviteter.

Du finder inspiration og vejledning til arbejdet med den didaktiske SMTTE-model, og der er også inspiration til at inddrage forældregruppen i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

SMTTE-MODELLEN er en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling.
Bogstaverne i SMTTE står for:
Sammenhæng
Mål
Tegn
Tiltag
Evaluering


Omslag: sisterbrandt

Bestillingsnr: 297515
Antal sider: 232
Fakta: Hæftet, illustreret, 1. udg. 2016

Relaterede produkter

Vis hele listen

Medlemmernes anmeldelser

Martin Lind, Esbjerg ø

20. januar 2019

Min nye bibel :D

Denne bog er helt fantastisk hvis man står og mangler inspiration til en aktivitet. alle aktiviterne er inddelt i kategorier som gør det nemt at finde noget der passer til lige

netop den børnegruppe man arbejder med. jeg har anbefalet den til alle mine kollegaer og vi bruger flere af aktiviterne regelmæssigt :D


Vil du skrive din egen anmeldelse? Log ind her

Ekstra materiale

Læs her, hvad Louise Bak Olesen skriver i indledningen til Pædagogiske læreplaner:

Formålet med de pædagogiske læreplaner er, at dagtilbuddet generelt skal sikre, at der sættes fokus på det hele barn med alle dets potentialer og kompetencer for herigennem at tilgodese barnets alsidige udvikling.
Barnet er således medskaber af egen læring, hvor det pædagogiske personale støtter, guider og udfordrer barnet ud fra dets aktuelle viden, færdigheder og kompetencer. Læring sker gennem barnets spontane lege og oplevelser, og ved at det pædagogiske personale skaber rum for fordybelse og nærvær. Læreplanen benyttes herved som et pædagogisk arbejdsredskab til at skabe større faglighed blandt pædagogerne, da der arbejdes målrettet med planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering samt udvikling af den pædagogiske praksis.
Dette er en didaktisk arbejdsmåde, der fremhæver dagtilbuddets pædagogik og faglighed. Samtidig tydeliggøres det for forældre, politikere, forvaltning og andre interessegrupper, hvilke pædagogiske målsætninger og metoder man arbejder ud fra i det enkelte dagtilbud.
Dagtilbuddene kan individuelt beslutte, hvordan de ønsker at arbejde med de pædagogiske læreplaner, men det er et krav, at læreplanen forholder sig til de seks nedenstående temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
Læreplanstemaerne står ikke alene, men skal ses som en samlet helhed, hvor de supplerer og overlapper hinanden. Hvis et barn er på tur for at samle kastanjer, handler det derfor ikke kun om barnets læring om naturen. Det handler ligeledes om, at barnet er sprogligt nysgerrig og spørger ind, at det bruger sin krop, at det kan skabe relationer til børn og voksne, at barnet kan lege, og at det kan genkende kastanjer, dyr og planter.

- Fra bogen side 11