Natur og miljø i pædagogisk arbejde

af Lasse Thomas Edlev

Klubpris 26995 kr.

Læg i kurv

 
Bliv medlem
og køb bogen til klubpris
Bliv medlem

Om bogen

Ud i naturen!

Natur og miljø i pædagogisk arbejde er en meget populær lærebog, som nu kommer i 3. reviderede udgave

Natur og miljø i pædagogisk arbejde giver en bred indføring i, hvordan vi inddrager natur og miljø i det pædagogiske arbejde med børn på en sjov og ligefrem måde.

Bogens omdrejningspunkter er dels den fri natur, som vi kan tage ud og opleve, og dels det fysiske miljø i fx daginstitution, skole og SFO. Det tværfaglige perspektiv og de mange indgange til fagområdet giver god inspiration og vejledning til alle, der gerne vil liste naturen ind under huden på små og store børn.

Bogen er fuld af cases, der indgående beskriver situationer, hvor naturen spiller en aktiv og udviklende rolle.

Med de nye kapitler om "Udeliv for alle" og "Naturterapi" appellerer bogen nu i højere grad også til professioner, der beskæftiger sig specifikt med personlig udvikling, naturterapi og rehabilitering af mennesker i naturen.

Med sin brede tilgang skaber Natur og miljø i pædagogisk arbejde faglig fordybelse og inspirerer til en mangfoldighed af projekter, og bogen er et værdifuldt og meget brugbart redskab til alle, der arbejder med børn.

Jo flere, der får indsigt i og værdsætter natur og miljø, desto bedre forudsætninger får vi for i fællesskab at udvikle et bæredygtigt samfund. Derfor lægger bogen både vægt på at opleve og nyde naturens kvaliteter på egen krop, og på at man skal kunne håndtere miljøet med omtanke for økologi og global balance.

Bestillingsnr: 293480
Antal sider: 344
Fakta: Hæftet, 3. udg. 2015

Relaterede produkter

Vis hele listen

Medlemmernes anmeldelser

Der er ingen anmeldelser af dette produkt

Vil du skrive din egen anmeldelse? Log ind her

Om Lasse Thomas Edlev

Lasse Thomas Edlev har arbejdet som naturvejleder i 35 år, som naturterapeut i 20 år og underviser på Naturterapeutuddannelsen.

I dag holder han foredrag og workshops for grupper og institutioner om naturpædagogik, naturoplevelser og naturterapi.

Af samme forfatter

Vis hele listen

Ekstra materiale

Læs her indledningen til kapitel 1 i Natur og miljø i pædagogisk arbejde:

Der synes i pædagogiske kredse at herske en udbredt opfattelse af, at naturoplevelser har stor betydning for trivsel, læring og dannelse.
Naturoplevelse kan forstås som et sanseligt møde med omverdenen. Vi oplever både den natur, vi er opmærksomme på, og vi oplever det, som naturen gør ved os; begge dele er indeholdt i en oplevelse. Dannelse kan siges at være et resultat af alle de påvirkninger og aktiviteter, som vi livet igennem udsættes for og involverer os i. Både bevidste og ubevidste indtryk influerer.
I dette kapitel vil jeg forsøge at belyse, hvordan naturoplevelser både kan øge interessen for naturvidenskabelige spørgsmål og bidrage til udvikling af personlige kompetencer. Til illustration af to yderpunkter vil henholdsvis Charles Darwins og Søren Kierkegaards livshistorier blive trukket frem. Begge de herrer bliver tidligt i livet optaget af naturen, men deres livsbaner bliver yderst forskellige. De to eksempler lægger op til en diskussion af dannelsesidealer for naturpædagogik: Hvilke mål for opdragelse og undervisning omkring natur og miljø kan vi som pædagoger vælge at lægge til grund for vores praksis?

I den visionære ende af spektret kan en naturoplevelse siges at have eksistentiel betydning for et menneskes hele selvforståelse og livsanskuelse. I den mere praktiske ende af skalaen kan en naturoplevelse betragtes som en anledning til at gøre sig konkrete erfaringer med, hvordan vi som mennesker handler hensigtsmæssigt i vore omgivelser.

Skønt disse to tilgange bestemt ikke behøver at udelukke hinanden, er det dog relevant at gøre sig sit fokus klart:
Hvornår og hvordan kan vi som pædagoger:
  • stimulere iagttagelse og undersøgelse af konkrete fænomener i naturen, som kan skabe øget naturfaglig viden og forståelse?
  • åbne mulighed for aktiviteter og oplevelser, som kan bidrage til personlig og social udvikling?
- Fra bogen, side 12