Relationspsykologi i praksis

af Jørgen Rønsholdt m.fl.

5/6 (1 i alt)

Klubpris 26995 kr.

Læg i kurv

Om bogen

At være med hinanden

Hvad har vi mennesker brug for, hvis vi skal udvikles og trives? Hvorfor er vores fællesskaber så vigtige? Hvad er det, der betyder noget i livet? Hvilken retning fører hjertet os i?

Mennesket er et relationelt væsen, og relationen er det fundamentale menneskelige eksistensgrundlag, der gør, at vi kan trives, lære og udvikle os. Relationernes kvalitet er fuldstændigt afgørende for det enkelte menneskes udviklingsmuligheder. Derfor er det vigtigt for dig, der arbejder med mennesker, at vide noget om relationernes psykologi, og hvordan du kan bruge dem konstruktivt og udviklende i dit arbejde.

Relationspsykologi i praksis giver dig en indføring i relationspsykologien. Bogen fremstiller børns udvikling, opdragelse og læring i et relationsorienteret perspektiv, og det har stor betydning for vores forståelse af udviklingsrelaterede problemer hos børn og unge. Bogen udfordrer også de traditionelle opfattelser og holdninger, som reflekteres i psykologiske, pædagogiske og specialpædagogiske hjælpetiltag.

Relationspsykologi i praksis præsenterer fire relationspsykologiske principper, og de bliver kaldt RARRT. RARRT står for: Relationel, Anerkendende, Ressourcefokuseret og Reflekteret Teori. Principperne bliver beskrevet, sådan så du kommer til at kunne bruge dem i praksis. Fremstillingen af relationspsykologien i denne bog er banebrydende, fordi den retter sig mod den personlige og praktiske tilegnelse af de relationspsykologiske principper. Dermed kan den gøre en virkelig forskel i den enkeltes professionelles arbejde.

Med til bogen hører hjemmesiden www.dafolo.dk/relationspsykologi, hvor du kan hente øvelser og praksiseksempler, der kan uddybe og berige forståelsen af bogen.

Omslag: Louise Glargaard Perlmutter/Louises Design

Bestillingsnr: 278283
Antal sider: 191
Fakta: 1. udg. 2013

Relaterede produkter

Vis hele listen

Pressen skriver

"Bogen har fire forfattere, men fremstår som et hele med en letflydende og forklarende tekst. Du bliver påvirket af at have læst bogen. Der er ting du bagefter vil gøre på en helt anden måde"

- Kai Pedersen, AKTbladet

"Denne sammensætning af de fem felter (RARRT-principperne) er unik, og man kan mærke, at forfatterne er dybt engagerede i deres stof og i at gøre en forskel."

- Eva Deleuran, www.jagoo.dk

"Et must for alle i lærerstanden, som vil skabe forandring og ikke tilpasning"

- Niels Peter Agger, Folkeskolen

Medlemmernes anmeldelser

Der er ingen anmeldelser af dette produkt

Vil du skrive din egen anmeldelse? Log ind her

Ekstra materiale

Læs her, hvad Henning Rye, specialist i klinisk psykologi, skriver i bogens forord:

"Denne bog repræsenterer et opgør med den traditionelle, medicinsk inspirerede diagnosticeringstradition inden for hovedområder i psykologisk og specialpædagogisk arbejde med børn, unge og voksne. I stedet for den stadigt mere detaljerede diagnostiske beskrivelse af adfærd, som er almindelig inden for disse områder, rejser forfatterne nogle vigtige, alternative spørgsmål: "Hvad har vi mennesker brug for, hvis vi skal trives og udvikles?" "Hvorfor er vores fællesskaber så vigtige?" "Hvilken retning fører hjertet os i?" På deres rejse gennem faglitterære og filosofiske traditioner opdagede forfatterne en "massiv base af viden om menneskets relationelle grundlag, der bekræftede og berigede deres idéer." De kom i denne undersøgelsesproces frem til en hovedkonklusion: "Relationen er det fundamentale menneskelige eksistensgrundlag, der gør udvikling, trivsel og læring mulig."

Bogen er primært rettet mod at give professionelle, som arbejder med mennesker, en indføring i relationspsykologien og en vejledning i anvendelsen af en række relationspsykologiske principper i praksis. Bogen er imidlertid - med sine mange indsigtsfulde eksempler og refleksioner - også en værdifuld kilde for forældre, der ønsker at opnå en større forståelse af relationerne til deres børn.

Bogens indsigtsfulde udformning med indgående forklaringer af forholdet mellem teoretiske fremstillinger og praktiske udfordringer knyttet til terapeutiske og pædagogiske problemstillinger gør den til et vigtigt fagligt indspil og en vigtig udfordring for psykologiske, pædagogiske og specialpædagogiske miljøer. Bogen rejser mange grundlæggende teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger med implikationer for eksisterende psykologisk, pædagogisk og specialpædagogisk undervisning og praksis.

Bogens relationsorienterede fremstilling af børns udvikling, opdragelse og læring har stor betydning for vores forståelse af udviklingsrelaterede problemer hos børn og unge. Den udfordrer de traditionelle opfattelser og holdninger, som reflekteres i psykologiske, pædagogiske og specialpædagogiske hjælpetiltag.

Bogen Relationspsykologi er en ”fakkel”, man ikke kan lade være med at mene noget om. Det er en bog, som kan lede til personlig og faglig nyorientering.

Henning Rye
Professor emeritus, dr.philos.
Specialist i klinisk psykologi, NPF.
- Fra bogen side 5