Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv

af Bylander og Krogh

Klubpris 22995 kr.

Læg i kurv

 
Bliv medlem
og køb bogen til klubpris
Bliv medlem

Om bogen

Sproget åbner verden

Om nogen ved pædagoger, at sprogtilegnelse ikke altid er noget, der bare sker af sig selv, og at det ikke bare i smal forstand handler om at kunne tale godt eller mindre godt - børns tilegnelse af sproget har indflydelse på flere områder af barnets liv, ikke mindst det sociale

I Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv er der bl.a. et eksempel på en dreng i børnehaven, der har svært ved at indgå i de andre drenges leg. Bogen beskriver, hvordan han ikke kan skelne mellem nutid og datid, forholdsord og farver. Det betyder, at han er udenfor i en situation, hvor drengene leger med biler i sandkassen og skiftevis sprogligt - i datid - forhandler om, hvad der skal ske i legen, og i nutid reelt udfører legen ved at køre rundt med bilerne over broer osv. Her er drengen ikke med på, hvornår man skal køre, hvorhen, og med hvilken bil. For de andre drenge er han derfor en, der ødelægger legen. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan sproglige vanskeligheder har vidtrækkende konsekvenser for børns inklusion i fællesskabet.

Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv er først og fremmest et interaktivt undervisningsmateriale for pædagogstuderende.

Her kan du gøre dig praktiske erfaringer med sprogarbejde i en tryg ramme. Styrken og det helt særlige ved denne bog er det yderst brugbare og lærerige ekstramateriale i form af små film, der er tilknyttet via hjemmesiden www.dafolo.dk/sprogtilegnelse.

Filmene er produceret i samarbejde med pædagoger, og desuden finder ud også relevante klip fra YouTube og internetbaserede artikler. Du får afprøvet din viden via bogens mange øvelser og refleksionsspørgsmål, der tager udgangspunkt i hjemmesidens materiale. På den måde får du mulighed for at beskrive, vurdere og reflektere over sprogudvikling med udgangspunkt i autentiske børn og autentiske situationer.

Udgangspunktet er et grundlæggende, inkluderende sprogsyn med fokus på interaktion og relation som drivkraft for sproglig udvikling og som udgangspunkt for forældreinddragelse.

Med bogen i hånden bliver du i stand til at planlægge, udføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer, der fremmer mundtlig og skriftlig sprogtilegnelse hos børn, unge og voksne både med og uden særlige behov.

Omslag: Louise Glargaard Perlmutter/Louises Design

Bestillingsnr: 277863
Antal sider: 205
Fakta: Hæftet, 1. udg. 2013

Medlemmernes anmeldelser

Der er ingen anmeldelser af dette produkt

Vil du skrive din egen anmeldelse? Log ind her

Ekstra materiale

Læs her uddrag fra indledningen til Sprogtilegnelse i et inkluderende perpektiv:

Bogen rummer en nuanceret fremstilling af sprogsyn, sprogstrategier, sprogteorier og sprogpædagogik. De mange øvelser undervejs har til hensigt at skærpe de studerendes opmærksomhed på sprogets betydning for børns udvikling. Udgangspunktet er et grundlæggende, inkluderende sprogsyn med fokus på interaktion og relation som drivkraft for sproglig udvikling og som udgangspunkt for forældreinddragelse. Vi har undervejs forholdt os til interkultur og kultur som bærere af handlinger i hverdagen. Det æstetiske udtryk værdisættes gennem opgaver og den proces, som de studerende gennemlever i øvelser, hvor de får til opgave at sætte sig ind i forskellige sprogkulturer og sprogsyn. Refleksion over barnets perspektiv og en grundlæggende, systemisk forståelse af pædagogiske processer er grundlæggende værdier i bogen.

Ud over at have pædagogstuderende som vores målgruppe, har vi også tilstræbt at skrive en bog, som kan anvendes på pædagogers efter- og videreuddannelse, og som kan benyttes som inspirationsmateriale til praktikere, der ønsker at inddrage viden om sprog i tilrettelæggelsen af hverdagen med børn, unge eller voksne.

- Fra bogens side 9-10